Het Groene Gordijn
Het groenegordijn

75 woningen Groene Gordijn Gemeente Bergen op Zoom,
Er bevinden zich slechts 4 woongebouwen in deze zone. Het zijn Pilotis. Parkeerplaatsen bevinden zich onder de gebouwen en dienen geen ruimtebeslag te leggen op het landschap. De Pilotis zijn eenvoudig van opzet. Door deze markante en eenvoudige architectuur komt het karakter van de pilotis als “gebouw op poten” optimaal tot z’n recht en laat de rijke en zachte landschappelijke kwaliteiten volledig intact. De bergingen zijn opgenomen in een grondlichaam, die aansluit op de natuurlijke accidentie van het bestaande terrein. Via een netwerk van paden met schelpenverharding kan “en passant” de hoofdentree van de pilotis worden aangedaan. De pilotis staan als objecten tussen de boomkronen. De 5 woningen per verdieping zijn gegroepeerd rondom een trap/lifthuis. Om privacy van omliggende grondgebonden woning zo min mogelijk te belasten zijn de woningen voorzien van loggia-balkon die uitzicht op flankerende erven belemmert.

  • opdrachtgever: Blauwhoed – van Wijnen regio zuid
  • status ontwerp: in gebruik
  • realisatie: 2012 – 2013
  • bruto vloeroppervlak: 9.100 m²