Het groenegordijn

Het Groene Gordijn

75 woningen Groene Gordijn Gemeente Bergen op Zoom, Er bevinden zich slechts 4 woongebouwen in deze zone. Het zijn Pilotis. Parkeerplaatsen bevinden zich onder de gebouwen en