Werktuigbouw

Ook op deze afdeling zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen. Denk onder andere aan onderwerpen als warmtepompen, warmteterugwinning, de overgang van koperen naar kunststof meerlagen buis installaties, klimaatbeheersing, etc. Vooral voor de projectleiders en werkvoorbereiders is het belangrijk hier in mee te gaan. Opleiding en (her)scholing zijn dus ook hier zeer belangrijk en daaraan wordt vanzelfsprekend ook veel aandacht besteed.

Op deze afdeling zijn ongeveer 25 mensen werkzaam die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50% van de totale omzet van Van Vliet Installatie. Zowel de werknemers van de binnen- als de buitendienst hebben veel ervaring en beschikken over veel vakgerichte kennis. Door de ruime ervaring en vakkennis wordt Van Vliet Installatie regelmatig benaderd voor Advies- en Ontwerp werkzaamheden.
In alle voorkomende activiteiten (zoals: riolering, water, gas, cv, klimaatsystemen met warmteterugkoppeling, koeling en persluchtinstallaties) staat deze afdeling als betrouwbaar en kundig bekend.
Op het gebied van de automatisering werkt deze afdeling met specifieke software zoals VABI. Het tekenwerk wordt gedaan met AutoCad en daar aan toegevoegd de verschillende specifieke applicaties van Nordined.

Zoals U onder de kop ELEKTROTECHNIEK al heeft kunnen lezen werkt de werkvoorbereiding van deze afdeling nauw samen met de mensen van de afdeling elektrotechniek zodat de installaties op een juiste en efficiënte wijze worden afgestemd, waardoor problemen in de uitvoering worden voorkomen.