Sporthal Zuid-Oost-Kwartier te Bergen op Zoom

 

Gymzaal ZOK te Roosendaal
Dit complex bevat 1 stuks sporthal volgens de NOC/NSF normen en 2 stuks gymzalen. De gymzalen staan dmv een brug in verbinding met het Jan Tinbergen College die naast het complex gehuisvest is.
Tevens bevat dit complex een horeca-gelegenheid en diverse kleedruimten. Dit complex wordt icm met bouwbedrijf Boot uit Breda gebouwd in opdracht van Gemeente Roosendaal.
Van Vliet Installatie verzorgt de complete installatie hiervoor.

Start februari 2012 oplevering oktober 2012
           

 

 

Naamloos-1.jpg

 

SPORTHAL IN DE ROOS ROOSENDAAL

 

In januari 2013 is de sporthal In de Roos in gebruik genomen. In begin 2011 stonden de gemeente Roosendaal en OLCO voor de opgave, om binnen een zeer krap budget en een zeer snelle doorlooptijd, een nieuwe sporthal te ontwikkelen in het Zuidoostkwartier te Roosendaal.

 

Voor het onderbrengen van het bewegingsonderwijs van het Jan Tinbergen College (JTC) en verschillende sportvoorzieningen in Roosendaal, heeft de gemeente de ontwikkeling van een nieuwe sportzaal en gymzaal gerealiseerd. De sporthal bestaat uit een sportzaal met de afmetingen van 24 m bij 42 m, die opgedeeld kan worden in drie zaaldelen op de begane grond. Op de verdieping zijn twee LO-zalen van 12 m bij 21 m gerealiseerd. Het gehele ontwerp heeft een oppervlakte van 3.556 m BVO, verspreid over drie verdiepingen, waarvan twee verdiepingen zijn voorzien van een sportvloer. Op de 1e verdieping is een horecagelegenheid gesitueerd met aangrenzend een toeschouwersruimte voor 150 personen.  De sporthal is NOC-NSF gekeurd en voldoet aan alle eisen van de KVLO, die gesteld worden vanuit het onderwijs.

 

Duurzaamheid

De gemeente Roosendaal heeft als duurzame gemeente, extra budget beschikbaar gesteld om de EPC van het gebouw met 30% te verlagen. Enkele toegepaste onderdelen in de sporthal zijn: zonneboilers, verhoogde Rc-waarden van de schil, verbeterde warmteterugwinning van de luchtventilatie, aanpassen van de toerenregeling, passieve koeling door middel van spuivoorzieningen en het verhogen van de ZTA-waarden van de glasoppervlakte.

Naast de genoemde eisen vanuit duurzaamheid is ook vanaf het ontwerpproces al rekening gehouden met beheer & exploitatie. In het ontwerp zijn materialen toegepast die gemakkelijk schoon te maken zijn, eenvoudig te onderhouden en een lange levensduur hebben. Deze aspecten van life cycle costs, zijn vanaf het begin af aan wezenlijke eisen binnen het ontwerpvraagstuk geweest. Door bewuste keuze van materialen te kiezen tijdens het ontwikkelingsproces wordt een onderhoudsvriendelijk gebouw gerealiseerd.

 

Gebruikers

De hoofdgebruiker is het JTC dat overdag alle LO-lessen geeft in deze sporthal. Door de vijf verschillende zalen is er veel variatie in het type onderwijs. Door de uitgebreide sportinventaris zijn er ook legio mogelijkheden tot het geven van onderwijs. Belangrijk voor het JTC is de directe verbinding tussen haar eigen huisvesting en de sporthal, door middel van de traverse (overdekte loopbrug). De logistiek van de leerlingenstroom van het JTC naar de sporthal en weer terug wordt door deze traverse gewaarborgd. Vanuit het JTC zijn er twee aparte ingangen naar de sporthal, op de begane  grond en via de traverse (2e verdieping). Dit zorgt voor een scheiding in leerlingenstroom van het JTC, sporten op de 2e verdieping en sporten op de begane grond. Maar ook zorgt dit voor een scheiding met reguliere bezoekers van de sporthal die door de hoofdentree, aan de voorzijde, het gebouw betreden.

 

Akoestiek

De sporthal is nu enkele maanden in gebruik en de eerste reacties zijn erg positief. Vooral de akoestiek wordt als erg plezierig ervaren door de sporters maar vooral ook de docenten van het JTC. Alle sportzalen zijn voorzien van akoestische voorzetwand, bestaande uit geperforeerd berkenmultiplex. De akoestiek is in alle zalen zo goed dat de testen hebben bewezen zelfs 20% onder de KVLO-normen te zitten en ruim 30% onder de NOC-NSF-eisen.

De docenten spreken dan ook van erg veel rust in de zaal en horen de andere LO-docenten niet in de naastgelegen zaal. Zelfs in de sportzaal op de begane grond die door middel van twee tremomat-wanden in drie zaaldelen op te splitsen is. Deze wanden zorgen altijd voor een verzwakking van de geluidabsorbtie van de ruimte en ook het contactgeluid heeft een zwakke plek. Maar in sporthal In de Roos is de detaillering dermate goed dat de normen ruimschoots voldoen.

 

rechts.jpgInDeRoos-28-LoRes.jpg

 

Nieuwsflits Groen Doen Gelanceerd!

 

Met onze Groen Doen filosofie willen wij ook u inspireren en motiveren om uw huisvesting beter te organiseren en exploiteren. Dit op een manier die past bij uw organisatie en uw doelstellingen en kijkend naar de duurzaamheid van uw huisvesting.

Groen Doen creert extra waarde voor uw huisvesting, maakt van nieuw en bestaand vastgoed een prettige verblijfsomgeving en biedt lagere exploitatielasten. Wij hanteren Groen Doen binnen de eigen organisatie, in ons advies en in de uitwerking van uw huisvestingsvraagstuk.  Voor meer informatie kunt u terecht op onze nieuwe website: www.olco.nl of neem contact op met ons kantoor.

 

Wilt u meer weten? Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze website www.olco.nl. Of neem contact met ons op via info@olco.nl of 030 693 03 96.

                           
                                                                                     

Terug naar referentielijst