Arbo

Goede en veilige arbeidsomstandigheden staan al sinds jaar en dag voorop bij van Vliet Installatie. Dit streven vindt zijn weerslag in het VCA**-certificaat wat van Vliet sinds 1998 in haar bezit heeft.
Dit veiligheidsbeleid heeft tot doel alle werknemers in staat te stellen hun werkzaamheden in een omgeving te laten verrichten waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een hoge prioriteit hebben.
Het beleid is er tevens op gericht bij de uitvoering van de werkzaamheden persoonlijk letsel, materiele schade en schade aan het milieu te voorkomen.
Van iedere werknemer wordt dan ook verwacht dat men dit beleid volledig ondersteunt en in de praktijk brengt.
Dit geldt niet alleen voor alle eigen medewerkers maar ook voor uitzendkrachten, stagiaires en medewerkers die voor van Vliet werkzaamheden verrichten.
Naast dit beleid streeft van Vliet er ook op het gebied van kwaliteit naar een hoog niveau. Daartoe behaalde van Vliet in 1994 zijn Waarborgcertificaat en mochten we ons dan ook Waarborginstallateur noemen. Sinds 2004 werkt van Vliet volgens de kwaliteitseisen welke door de BRL 6000 worden gesteld.
Dit houdt in dat van Vliet haar eigen werkzaamheden controleert en keurt.